Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

tasteofmartini
6920 2e33 390
Reposted fromczajnikq czajnikq
tasteofmartini
tasteofmartini

April 10 2017

tasteofmartini
3956 0cbd 390
Reposted fromtimetolove timetolove viabezwladnie bezwladnie
tasteofmartini
0047 d656 390

April 09 2017

tasteofmartini
9203 f1e3 390
Reposted fromoll oll
7517 3f86 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaohhh ohhh

April 07 2017

tasteofmartini
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viaohhh ohhh
1535 587d 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaohhh ohhh
6934 1eae 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaohhh ohhh
tasteofmartini
2316 518b 390
świecowanie
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaohhh ohhh
0186 8142 390
Reposted fromfoxyvoxy foxyvoxy viaohhh ohhh
tasteofmartini
tasteofmartini
Reposted fromquestion question viaohhh ohhh
tasteofmartini
7849 e68a 390
Reposted fromdaelmo daelmo viabezwladnie bezwladnie
tasteofmartini
4522 2320 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 06 2017

tasteofmartini
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viadozylnie dozylnie
tasteofmartini
5556 fc89 390
Reposted fromdziewcze dziewcze viadozylnie dozylnie
tasteofmartini
O jeden  Ból serca masz mniej Ode mnie
Bo nie wiesz  Jak to jest Tęsknić za Tobą.
Reposted fromdozylnie dozylnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl