Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

tasteofmartini
opowieść o jabłkach
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viazmilosci zmilosci
tasteofmartini
Reposted frombluuu bluuu
tasteofmartini
3802 6dbf 390
Reposted fromgrobson grobson viaslodziak slodziak
tasteofmartini
8605 af58 390
tasteofmartini
1605 c2c4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viael-kaktus el-kaktus

June 08 2019

tasteofmartini
2742 b30c 390
Chmury burzowe są tak wysokie, że przy odpowiednich warunkach mogą rzucać cień długości kilkuset kilometrów. Na zdjęciu satelitarnym zrobionym wczoraj podczas zachodu słońca widać, że chmura nad Kaszubami rzuca cień aż pod Terespol.
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viairmelin irmelin
tasteofmartini
2807 0aea 390
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viairmelin irmelin
tasteofmartini
9887 7ed5
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
tasteofmartini
0778 3e71 390
Reposted fromsoftboi softboi viaoll oll
tasteofmartini
2824 8a15 390
Reposted fromtfu tfu viaczajnikq czajnikq
tasteofmartini
6006 a420 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
tasteofmartini
1041 8edf 390
Reposted fromperseweracje perseweracje viaczajnikq czajnikq
tasteofmartini
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
tasteofmartini
0419 7f28 390
Reposted frommangoe mangoe viaoll oll
tasteofmartini
9260 0905 390
Reposted fromgrobson grobson viaoll oll

June 03 2019

tasteofmartini
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
tasteofmartini
6420 90b4 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
0987 6f21 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viael-kaktus el-kaktus
tasteofmartini
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaanecianow anecianow
tasteofmartini
4076 7c11 390
Reposted fromtoganja toganja viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl